Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN VakantiehuisAmeland.nl

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die VakantiehuisAmeland.nl verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van VakantiehuisAmeland.nl, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan VakantiehuisAmeland.nl verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
VakantiehuisAmeland.nl, Tussendijken 38, telefoonnummer, KvK nummer]
Wij zijn bereikbaar via [info@vakantiehuisameland.nl of 0519 554 582.

2. Welke gegevens verwerkt VakantiehuisAmeland.nl en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       VakantiehuisAmeland.nl verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende         doeleinden::  (onderstaand is eventueel aan te passen door organisatie)
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de boeking en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen       van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van VakantiehuisAmeland.nl;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het boekingsgeld,   en/of afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met VakantiehuisAmeland.nl en je te informeren over de ontwikkelingen van VakantiehuisAmeland.nl

E-mail berichtgeving (opt-out):

VakantiehuisAmeland.nl gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de boeking van VakantiehuisAmeland.nl  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

VakantiehuisAmeland.nl verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft VakantiehuisAmeland.nl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van VakantiehuisAmeland.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VakantiehuisAmeland.nl zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop VakantiehuisAmeland.nl je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie [info@vakantiehuisameland.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.